Etymologia

Vaquero on espanialainen sana joka tarkoittaa karjapaimenta. Vaquero juontuu sanasta vaca, joka tarkoittaa lehmää. Alkuperä tulee latinan kielisestä sanasta vacca.

Vaqueroon liitetään usein myös nimi buckaroo. Buckaroo nimeä alettiin käyttämään myöhemmässä vaiheessa kuin vaquero.

Buckaroot ovat säilyttäneet omassa tyylissään tiettyjä samoja perinteisiä ominaisuuksia joita vaqueroilla oli omassa hevosen käsittelyssään.

Vaquero ja Buckaro ovat aikanaan olleet aika lähellä toisiaan, vaquerot kulkeutuneet vain californian kautta. Näitä ei tulisi kuitenkaan sekoittaa nykyisiin cowboyhin. Tänä päivänä buckaroo termiä rinnastetaan myös nykyisiin cowboyhin.